TOSHIBA 嘉程企業有限公司

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

TOSHIBA

語音信箱系統

語音系統是單體結構,使用快閃記憶体儲存資料的先進設計,具備全固態無磨損、體積小、低耗電…等優良特點,可全年運轉無當機之虞,摒除了傳統以PC為架構的語音信箱系統使用硬碟機及散熱所產生的問題。

語音系統含有語音信箱、語音自動總機、樹狀語音查詢…多項實用的功能,提供企業以低成本使用高品質的語音系統。

語音信箱

 1. 多組鬧鈴服務。
 2. 每個語音信箱可設定留言數--最多99通。
 3. 音量放大。
 4. 留言分佈。
 5. 留言可加註並轉送至其它信箱。
 6. 留言時間及日期播報。
 7. 留言通知時間由信箱使用者指定。
 8. 留言燈控制。
 9. 留言的保存時間可設定1~9天或無限制。
 10. 個人化的語音信箱接待語。
 11. 個人助理。
 12. 支援PBX同步錄音功能。

語音自動總機

 1. 多個部門助理。
 2. 多組號碼轉換可作主管/秘書、簡撥…等功能。
 3. 多階查詢各項公司的資訊。
 4. 分機號碼群,話務自動分配。
 5. 總機號碼群,話務自動分配。
 6. 號碼回應/姓名回應。
 7. 臨時宣告。
 8. 內含中、英、台、客4種語言之各項宣告語音,用戶也可自錄。
 9. 每年可預設64天特定假日。
 10. 日/夜/午休/假日模式可預設時間自動切換或遙控切換。
 11. 隔週休二日可自動切換。
 12. 智慧模式辨識信號音,支援外轉外或PBX彙接功能。

系統

 1. 語音引導程式設定。
 2. 現場或遙控設定程式及錄製各項宣告語音,僅使用按鈕話機。
 3. 管理者遙控密碼。
 4. 系統時鐘自動校正。
 5. 話務量統計報告:未應答/分機忙線/總機忙線/來話次數。
 6. 具有充電功能,可外加備用電池(12V7AH),停電時可持續運轉15小時以上。

 

 

 
嘉程企業有限公司 -數位IP交換機系統-數位遠端監視系統-語音錄音及計費系統-電腦周邊網路-VOIP網路節費-TOSHIBA TEL:02-2729-7788 地址:台北市信義路四段397號10樓